Parkourová licence v časové dotaci 50 hodin organizovaná společností Svět pohybu již od roku 2017.

Licence je určena pro všechny zájemce nejen z parkourové komunity.
Během zmíněných 50 hodin předáme velké množství informací a dovedností během teorie i praxe.

Součástí licence v teoretické části je historie parkouru, zodpovědnost trenéra, komunikace, první pomoc atp., ale také výživa pro sportovce.
Praktická část se soustředí především na praktické zvládnutí daných skoků a salt a dovednost předat tyto znalosti účastníkům. Získáte také tipy, jak pracovat se skupinou účastníků.
Nedílnou součástí bude i zdravověda | První pomoc.

Závěrečné zkoušky se uskuteční v lednu 2023 a budou mít písemnou, ústní a praktickou část.
Součástí bude i vedení účastníků v rámci určených úkolů.

Po úspěšném ukončení trenérské licence účastník licence získá osvědčení o absolvování kurzu.

Pro trenéry Zohir | Svět pohybu je licence za zvýhodněných podmínek.

 

Rozpis jednotlivých lekcí:

5.11.2022 - Teoretická část | Komunikace (Skype video Call)
19.11. a 20.11.2022 - Praktická část Parkour I. - Praha 4 Háje
3.12. a 4.12. - Praktická část II - Parkour  Praha 4 Háje + možná další lokalita (bude upřesněno)+ praktická část zdravovědy
10.12.2022 - Teorie Parkour + zdravověda (6 hodin) po Skype Video Call
11.12.2022 - Teorie Parkour II + výživa (6 hodin) po Skype Video Call.
7.1.2023 - Závěrečné zkoušky (teorie, praxe, práce se skupinou)
 
Detailní informace získáte emailovou komunikací před zahájením licence.
Registrujte se co nejdříve.