Parkour trenérské licence a kurzy pro trenéry

Parkour trenérské licence a kurzy


Trenérské licence, semináře a kurzy

Být parkourovým trenérem je velká zodpovědnost, proto nejde jen tak vést tréninky bez dalšího vzdělání. Právě k tomu jsou určeny naše kurzy k získání trenérských licencí na parkour. Poskytnou nejen nezbytné podklady k tomu stát se trenérem, ale také právní jistotu. A taky to vypadá dobře v životopise.

Pro koho jsou určeny

V nadbídce máme:

 • jednodenní tématicky zaměřené semináře (pro lidi, kteří si chtějí rozšířit obzory – ať už z osobního zájmu, nebo chtějí rozšířit poznatky z jiných sportovních odvětví, která ovládají. Semináře jsou jednodenní školení zaměřené vždy na jedno vybrané téma s cílem rozšířit znalosti účastníků, minimální věk účastníků je 15 let)
 • školení na míru pro potřeby konkrétní organizace (rozsah i obsah kurzu je předmětem dohody)
 • dlouhodobý kurz parkouru o rozsahu 50 hodin

Dlouhodobý kurz parkouru

Dlouhodobý kurz parkouru je pro všechny starší 15 let, kteří:

 • mají už mají zkušenosti s vlastním tréninkem parkourem jako atleti, nebo
 • pro trenéry a pedagogické pracovníky z jiných oblastí, kteří si chtějí rozšířit jejich kvalifikaci 

Tip. přečtěte si článek na našem blogu, proč se snažíme zvýšit kvalitu parkour trenérů v Česku.

Všichni naši lektoři jsou lidé z praxe a patří mezi odborníky v oboru tělovýchovy se zaměřením na parkour. 

Osnova kurzu

Obsah kurzu je velmi intenzivní. Rozdělili jsme ho do tří základních částí: teoretickou, praktickou a závěrečný test. Teoretické části je věnováno 8 hodin, praktické části 38 hodin, závěrečná zkouška trvá zpravidla 6 hodin.

Teoretická část

 1. Společné seznámení, očekávání a zkušenosti účastníků (během trvání kurzu máme vytvořenou rezervu na případná témata, se kterými přijdou sami účastníci - je možné se zeptat i na okruhy mimo osnovu), představení požadavků na ukončení (teoretický a praktický test)
 2. Parkourová teorie (historie, filosofie, hodnoty, postoje a představení parkouru jako subkultury s jejími specifikami a odlišnosti, zdroje informací o tréninku, vývoj v České republice a ve světě, trendy ve světě pohybu, soutěže, události, osobnosti, parkourové vybavení a výstavby parků, základní úvod do souvisejících oborů jako je antropomotorika, fyziologie, anatomie, gymnastika, atletika, breakdance, tricking, sportovní trénink, kompenzace, biomechanika, biochemie, pedagogika a psychologie)
 3. Trenér jako leader a osobnost (zodpovědnost, právní problematika, zásady bezpečnosti, dopomoc, celoživotní rozvoj dovedností a vlastní trénink)
 4. Organizace a vystupování ve skupině (ovládání a práce se skupinou, pedagogické styly, přístupy k různým věkovým kategoriím, problémový jedinci, tresty a příprava hodiny)
 5. Struktura tréninku (hry, rozcvičky, hlavní část tréninkové jednotky, závěr hodiny)
 6. První pomoc (nejčastější zranění v parkouru a jejich ošetření, prevence zranění, chování za krizové situace, administrativní postupy při úrazu)
 7. Základy výživy pro sportovce (strava, pitný režim, vliv stravy na sportovní výkon)

Praktická část:

 • Technicky odborná část (kvadrupedy, cat-walk, sidemonkey, ground-kong, crab, pády, parakotoly a jejich variace, balance, cat-balance, stojka, skoky a doskoky - precision jump, running precision jump, dřepy, bouncování, speedstep, speed vault, lazy, thief, kong, dash, kash, double kong, dive kong, reverse, wall-run, tic tac, wallclimb, tic tac 180, kompletní brachiace - underbary, lache, principy houpání a visu, lezení, cat-leap, muscle up, climb up, nácviky akrobacie - kotoly, hvězdy, salto dopředu, salto dozadu, salto bokem, spiny)
 • Rozvoj flow a kreativity, psychologie náročnějších skoků a technik, rozvoj rychlosti, síly, vytrvalosti a koordinace. Strečink a regenerace (kompenzační cvičení)

Závěrečná zkouška:

 • teoretický test (kroužkovací a vypisovací, nutné dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti - navazuje na teoretickou část)
 • praktický test (odvedení komisí vybrané tréninkové jednotky)

K úspěšnému splnění je potřeba absolvovat obě části zkoušky s hodnocením prospěl. Výsledky zkoušky se dozvíte po jejím skončení včetně zpětné vazby a správných odpovědí. V případě neúspěchu je možné zkoušku dvakrát opakovat (obě její části). Opravný termín si domlouváte se zkušební komisí individuálně. Po absolvování testu obdržíte potvrzení o absolvování (všichni, kdo absolvují), dále poté po složení zkoušky získáte certifikát.

Výuka probíhá vždy během 3 víkendů (sobota a neděle - celý den) a mezi jednotlivými soustředěními je týdenní pauza na vstřebání a zopakování látky.

Proč absolvovat kurz u nás?

 • patříme k průkopníkům parkouru v Česku (profesionální výuce parkouru se věnujeme od roku 2013)
 • naši lektoři jsou špičky v oboru se zahraničním přesahem
 • během kurzu se lektoři střídají a díky tomu můžete čerpat ze širokého spektra jejich osobních zkušeností
 • máme detailně propracovanou osnovu kurzu, kterou jsme postupně optimalizovali díky zpětné vazbě účastníků
 • vše co učíme, tak známe z praxe (nejsme teoretici, ale žijeme parkourem)
 • během kurzu se nejen dozvíte spoustu nového, ale sami si i zatrénujete a zlepšíte vaše parkourové dovednosti
 • poslední den máme připravený bonusový přídavek - venkovní trénink účastníků kurzu spolu s lektory
 • prestiž a dobré jméno licence (tím, že se jako společnost zaměřujeme výhradně na parkour, tak budujeme expertýzu právě v této oblasti)
 • po absolvování licence u nás můžete získat práci a rovnou využít nové informace a znalosti v praxi (pomůžeme vám s rozvojem)

Tip. Pro naše trenéry a lektory jsme připravili speciální slevu na cenu kurzovného, včetně benefitu ve formě splátkového kalendáře. Více informací získáte u jednotlivých regionálních manažerů. Pokud chyste s námi rádi spolupracovali, ale zatím nespolupracujete, ozvěte se nám na e-mail: taran@zohir.cz

 

Právě jsme spustili registrace na kurzy 2019. Zobrazte si detail jednotlivého kurzu, kde najdete konkrétní termíny a praktické informace.

 

Seznam licencí

Výběr můžete upřesnit těmito kritérii:

Termín:
Město:
Cena:
Již přihlášených:
Akce:
Kraj:
Délka trvání kurzu:
Načítání...

Načítání...