Časté dotazy

Časté dotazy


Časté dotazy

 

Výběr turnusu a lokalita
 

 • Jet na tábor nebo na soustředění?

Letní parkourový tábor

(8 – 11 let)

je určen pro ty, kteří chtějí začít s parkourem, účastník bude mít možnost naučit se základní cviky, ale také se věnovat všeobecnému pohybovému rozvoji, který mu v parkouru pomůže. Kromě toho bude zajištěn dostatek zábavných a odpočinkových aktivit včetně celotáborové hry. Tábor je určen pro děti a mladistvé, kteří si parkour chtějí vyzkoušet, popřípadě s ním začínají a berou ho jako možnost skvělého trávení volného času s přáteli.

 

Letní parkourové soustředění

(10 a více let)

Je určeno pro účastníky, kteří jsou do parkouru skutečně zapálení, sami už nějakou dobu trénují (nebo mají pohybové zázemí z jiného sportu) a chtějí se posunout na vyšší úroveň. Program soustředění je výkonnostně zaměřený a bude vysoce fyzicky i psychicky náročný. Účelem je posunout účastníky během týdne co nejdál, nabídnout jim nové podněty a předat velké množství informací. Budeme se tak věnovat nejen intenzivnímu tréninku, ale i přednáškám a diskusím na různá témata s tréninkem spojená.

 

 • Je ZOHIR Camp bezpečný?
  • Na táboře i soustředění klademe velký důraz na bezpečnost. Přítomný je proškolený zdravotník. Naši trenéři jsou certifikovaní a mají trenérskou licenci typu B akreditovanou Ministerstvem školství a tělovýchovy. Složitější techniky nacvičujeme do dopadových žíněnek a během tréninku používáme přiměřené jištění. Dohled nad dětmi provádíme 24/7 a všichni pedagogičtí pracovní mají školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

 • Jak se na tábor/soustředění dostanu?
  • Na místo konání si každý účastník zařídí dopravu vlastní. Cesta je v blízkosti a viditelně označená bannery. Adresy rekreačních středisek jsou:

 

Rekreační středisko Poslův Mlýn, Doksy, 472 01

Rekreační středisko Nesměř, Dolní Heřmanice-Meziřičí, 594 01

Rekreační středisko Drak, Křižanov, 594 51

Kemp pod Landštejnem, Staré Město pod Landštejnem, 378 81

 


Objednávka a platba

 • Jak zjistím, že jsem na tábor/soustředění přihlášený?
  • Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržím na uvedený email potvrzení o rezervaci pobytu. Součástí zprávy jsou přiložené dokumenty.

   Jedním z nich je faktura, kterou je nutné zaplatit v řádném termínu. Odesláním objednávkového formuláře je rezervace závazná.

V případě, že Vám na e-mail nepřijde shrnutí objednávky, kontaktujte nás na info@zohir.cz Do e-mailu napište na jaký turnus jste se přihlašovali a jakou e-mailovou adresu jste do objednávky vyplnili.

Při platbě v eurech vyplňte variabilní symbol do poznámky v objednávce, abychom mohli platbu spárovat. Do poznámky žádné jiné údaje nevyplňujte – například „201xxxxx“

 

 

 • Je možné využít příspěvku zdravotní pojišťovny, nebo zaměstnavatele?
  • Ano, zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky z fondu prevence. Pokud chcete využít tento příspěvek, zkontaktujte svoji zdravotní pojišťovnu a vyžádejte si potřebný formulář. Formulář nám následně zašlete vyplněný k potvrzení na e-mailovou adresu info@zohir.cz. Potvrzený formulář je třeba odevzdat u zdravotní pojišťovny nejpozději měsíc po konání akce.

   Další možností finanční výpomoci je podpora zaměstnavatele. Ne všichni zaměstnavatelé přispívají, vždy záleží na konkrétní firmě. Jakmile zjistíte, že firma, u které pracujete přispívá, tak v rezervačním formuláři vyplňte firemní údaje.

   Budeme potřebovat znát název firmy, její adresu a identifikační číslo. Na e-mail obdržíte vystavenou fakturu, kterou už jen přepošlete svému zaměstnavateli. V případě komplikací nebo individuálních požadavků nás můžete kontaktovat na adrese info@zohir.cz.

 

 • Je možné cenu tábora uhradit po částech a ne najednou?
  • Ano, tábor je možné uhradit i na části (do dvou splátek). První část ve výši 2 500 Kč je splatná bezprostředně po odeslání rezervace. Doplatek je splatný v případě zimního campu nejpozději měsíc před začátkem campu. U letního campu je třeba uhradit doplatek do 1. 5. 2019.

   V případě rezervace letního campu po termínu 1. 5. 2019 nebude možné využít této služby a bude nutné částku uhradit v plné výši do 5 pracovních dnů od vytvoření objednávky.

   Vždy uvádějte variabilní symbol uvedený ve faktuře. Bez uvedení variabilního symbolu nebude možné vaši platbu identifikovat. Fakturu obdržíte v e-mailu po úspěšném vyplnění rezervačního formuláře.

 

 • Jak je to se storno podmínkami?

Storno podmínky jsou nastaveny dle těchto kritérií (viz. VOP):

6.1 Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před započetím Zohir Parkour Produktu, v takovém případě je však Pořadatel oprávněn vrátit uhrazenou cenu/část ceny zboží sníženou o storno poplatek (odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku) v následující výši:

6.1.1 V případě zrušení objednávky ZC

 • 60 a více dní před zahájením ZC odpovídá výše storno poplatek výši zálohy

 • 40 - 59 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny

 • 15 - 39 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 75% kupní ceny

 • méně než 14 dní před zahájením ZC činí storno poplatek 100% kupní ceny

 • při onemocnění či úrazu účastníka během pobytu na ZC a jeho předčasném odjezdu se zaplacená úhrada ani její alikvotní část nevrací

 • v případě, že Zákazník sežene za účastníka náhradníka činí storno poplatek 200 Kč

6.1.2. V případě zrušení objednávky ostatních ZPP

  • 30 a více dní před zahájením ZPP, odpovídá výše storno poplatku částce 25% kupní ceny ZPP

  • 5 – 29 dní před zahájením ZPP odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny ZPP

  • méně než 5 dní před zahájením ZPP činí storno poplatek 100% kupní ceny ZPP

  • v případě, že Zákazník zajistí za účastníka náhradníka činí storno poplatek 100 Kč

6.2 Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou na emailovou adresu info@zohir.cz

Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky a vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas doručení emailu na naši e-mailovou adresu. Všechny požadavky se budou registrovat výlučně na emailové adrese info@zohir.cz

6.3 Storno formulář pro stornování objednávky je dostupný na webových stránkách zohir.cz v sekci ke stažení. Procentuální výpočet storno poplatku proběhne k datu písemného doručení stornovacího formuláře, včetně všech náležitostí na emailovou adresu info@zohir.cz

6.4 Platba snížená o storno poplatek podle čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 21 dní od doručení storno formuláře.

6.5 Zákazník je oprávněn písemně oznámit Pořadateli, nejpozději však ve lhůtě 5 dní před začátkem ZPP, že se ZPP místo přihlášeného účastníka zúčastní jiná osoba splňující podmínky pro účast na ZPP (dále jen „náhradník“). Požadavek na změnu účastníka je akceptován po uhrazení storno poplatku na účet Pořadatele. Výše storno poplatku je upravena bodem 6.1. těchto VOP, variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury odstupujícího účastníka. Náhradník se stává účastníkem ZPP formou nové objednávky za podmínky souhlasu jeho zákonného zástupce s jeho účastí na ZPP. Původní Zákazník a zákonný zástupce náhradníka odpovídají společně a nerozdílně za uhrazení ceny ZPP.

 

 • Jak je to s pojištěním?
  • Všichni účastnici mají po dobu konání tábora v ceně zahrnuté sportovní úrazové pojištění. Naše organizace má uzavřenou podnikatelskou pojistku na hmotné a nehmotné škody. 

 

Co mít s sebou, příjezd a odjezd

 • Co mít s sebou?
  • Na letní campy zejména pohodlnou sportovní obuv (ideálně dvakrát pro případ, že zmokneme), oblečení na trénink, pokrývku hlavy, šátek, plavky, láhev na pití, baterka, vlastní spacák (není nutný, místo spacáku možno na místě zapůjčit lůžkoviny zdarma).
  • Na zimním campu se bude trénovat v nově zrekonstruované tělocvičně, je tedy potřeba vzít s sebou obuv vhodnou do tělocvičny a oblečení na tréninky. Budeme se pohybovat i venku, dobré je funkční oblečení raději ve více vrstvách.
  • Nezapomeňte menší kapesné, spodní prádlo, hygienické potřeby – osuška, pasta, zubní kartáček, sprchový gel a šampón.
  • Kromě těchto věcí vezměte prosím vyplněné dokumenty (potvrzení o zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení zákonných zástupců) a kartičku pojištěnce (stačí její kopie). Dokumenty najdete v sekci Ke stažení a zároveň zasílány emailem se shrnutím objednávky.

 

 • Proč jsou zakázány mobilní telefony?
  • Důvodem je prevence rozbití, ztráty / krádeže, kyberšikany a lepší zapojení dětí do programu.

Týden před začátkem turnusu zasíláme email, který obsahuje kontakty na personál tábora/soustředění. Děti si naopak mohou v případě potřeby zavolat z mobilního telefonu, který je k dispozici u hlavního vedoucího.

 

 • Skutečně potřebuji mít vyplněné potřebné dokumenty: potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení zákonných zástupců?
  • Ano, je velmi důležité mít při příjezdu vyplněné tyto dokumenty: potvrzení o zdravotní způsobilosti vyplněné dětským nebo praktickým lékařem a čestné prohlášení zákonného zástupce. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nesmí být starší dvou let, prohlášení zákonného zástupce musí být staré nejdéle 1 den. Bez těchto dokumentů není účast na táboře/soustředění možná. 
   Dokumenty zasíláme po úspěšné rezervaci turnusu na uvedenou e-mailovou adresu. 

Je možné použít i potvrzení o zdravotní způsobilosti určené pro jiný tábor/soustředění nebo školu v přírodě. Potvrzení nesmí být starší dvou let.

 

 • V kolik hodin je příjezd a odjezd z tábora?
  • Příjezd na tábor je vždy mezi 10:00 – 11:30 v neděli. Odjezd je poté v sobotu ve 14:30 s tím, že od 14:00 probíhá závěrečná show pro rodiče, na kterou jste srdečně zváni.

 

 • Mohu na tábor/soustředění přijet později nebo odjet dříve?
  • Ano, tuto skutečnost je třeba uvést do poznámky při vyplňování rezervačního formuláře. Přebírání dětí provádí zákonný zástupce, nebo osoba zástupcem písemně nebo prokazatelně zmocněna. Přebírající osoba se vždy identifikuje pomocí platného občanského průkazu nebo pasu.

 

Lokalita, ubytování a strava

 

 • Je možné být ubytovaný s kamarádem?
  • Ano, uveďte prosím do poznámky v přihlašovacím formuláři.

 

 • Je možnost mít bezlepkovou dietu?
  • Ano, vyplňte to prosím v přihlašovacím formuláři do jiných sdělení.

 

 • Jaké tréninkové zázemí máme k dispozici?
  • K tréninku máme k dispozici lešení sestavené na míru pro trénink parkouru, speciální švédské bedny, žíněnky a dopadové duchny, lešení, pískoviště, slackline, a přírodní překážky.

   V Doksech, nedaleko rekreačního střediska, je parkourový park Lapset.
  • Na zimním campu budou tréninky probíhat v nově zrekonstruované tělocvičně.

 

O nás

 

 • Kdo za projektem stojí?
  • Za projektem stojí skupina nadšenců, kteří patří mezi průkopníky parkouru v České republice. Většina trenéru jsou současní, nebo bývalí profesionální sportovci se specializací na řízení sportovního tréninku. Více informací o zakladatelích projektu, našich hodnotách a poslání najdete v sekci O nás.

 

 • Kdo jsou trenéři na táboře?
  • Trenéry jsou nejzkušenější čeští parkouristé, kteří mají mnohaletou zkušenost s vedením treninků a patří mezi průkopníky parkouru v České republice. Více o jednotlivých trenérech se dozvíte v sekci Trenéři. Případně můžete zhlédnout rozhovory s nimi v sekci Medailonky.

 

 • Máte otázku, na který jste zde nenašli odpověď?
  • Kontaktujte nás na naší e-mailové adrese info@zohir.cz nebo nám napište zprávu na naší facebookové stránce ZDE.

 Načítání...

Načítání...