Výsledek hledání pro výraz
Zpět na Blog

STORNO PODMÍNKY PRO ZOHIR WORKSHOP A CAMP

 

Storno podmínky pro Zohir Workshop - platné od 1.5.2017

Data splatnosti

Splatnost do 3 dní od registrace objednávky. Zaslání platby přes bankovní účet a vyplnění variabilního kódu (číslo objednávky).

V případě nezaplacení platby v termínu může dojít ke zrušení rezervace a nabídnutí volného místa registrovanému náhradníku Workshopu.

Storno podmínky Workshopu

  1. Při odhlášení min. 30 dní před zahájení Workshopu: možnost získání 100 % platby zpět anebo možnost přesunutí na další volný termín.
  2. 29-10. dní před začátkem; vrácení 50 % platby za objednaný Workshop.
  3. 9.-5 dní před začátkem; vrácení 25 % platby za objednaný Workshop.
  4. 4.-1. dní před začátkem; vrácení 0 % platby za objednaný Workshop.

Rozhodující datum pro zaregistrování Vašeho požadavku na storno poplatek Workshopu je datum a čas zaslání emailu na náš mail reklamace@zohir.cz

Všechny požadavky se budou registrovat pouze na emailové výše uvedené adrese.

Další možnost získání 100 % platby zpět na Váš účet bude pouze v případě nemoci nebo úrazu, a to pouze tehdy, pokud obdržíme lékařské potvrzení(neschopenka) do 5 dní od nahlášení úrazu anebo nemoci vašemu lékaři. Pro zaslání informace o neschopnosti vyplňte reklamační formulář, který můžete stáhnout z webových stránek www.zohir.cz v sekci Ke stažení. K formuláři připojte potvrzení od lékaře.

V jiném případě nebude Vašemu požadavku vyhověno.

Platba na Váš účet v případě storno podmínek bude vyplacena do 21 dní od zaslání vašeho požadavku.

Storno podmínky 2017 se vztahují na všechny objednávky uzavřené po 30.4.2017.

 

Storno podmínky pro Zohir Camp

Data splatnosti

Splatnost zálohy je stanovena na 10 dní od registrace objednávky. Zaslání platby je přes bankovní účet a vyplnění variabilního kódu (číslo objednávky).  Placení jiným způsobem není možné.

Celá platba za Zohir Camp musí být připsána na našem účtu do 3 měsíců od zaslání přihlášky na Zohir Camp, nejpozději do 1.5. každého roku.

V případě nezaplacení celé částky do 1.5.2017 může dojít k odebrání (zrušení) rezervace a nabídnutí volného místa registrovaným náhradníkůmPro další roky zůstává termín 1.5. závazným posledním datem splatnosti celé částky za Zohir Camp.

V případě nabídnutí volného místa registrovaným náhradníkům, celá platba musí být připsána do 10 dní od vystavení objednávky nejpozději však do 1.5., pokud nebude určeno jinak.

 

Storno podmínky

Záloha je nevratná.

Vrácení 2.části platby (doplatku) se vyplácí za těchto podmínek:

Storno před zahájením kempu:

30 a více dní –   vrácení 100 % částky doplatku na účet objednavatele.

29-14 dní    -      vrácení 25 %  částky doplatku na účet objednavatele.

13–1 den     -     vrácení 0 % celé částky doplatku na účet objednavatele.

 

Rozhodující datum pro zaregistrování vašeho požadavku na storno Zohir Campu je datum a čas zaslání emailu na náš mail.

Všechny požadavky se budou pouze registrovat na emailové adrese reklamace@zohir.cz

Platba na Váš účet v případě storno podmínek bude vyplacena do 21 dní od zaslání požadavku.

Získání 100 % platby (zálohy a doplatku) zpět bude pouze v případě nemoci nebo úrazu, a to pouze tehdy, pokud obdržíme lékařské potvrzení (neschopenku) do 5 dní od nahlášení úrazu anebo nemoci vašemu lékaři. V jiném případě nebude Vašemu požadavku vyhověno.

Storno podmínky 2017 se vztahují na všechny objednávky uzavřené po 30.4.2017.

Komentáře
Napsat komentář Zavřít formulář pro komentář