Výsledek hledání pro výraz
Zpět na Blog

VYUŽIJTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA LETNÍ TÁBORY

VYUŽIJTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA LETNÍ TÁBORY

VYUŽIJTE MOŽNOSTI FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA LETNÍ TÁBORY PRO SVOJE DĚTI

Máme volná poslední místa na Zohir camp 2021. Je možné využít různých příspěvků pro Vaše dítě.

  • Příspěvek na letní tábor poskytuje většina zdravotních pojišťoven
  • Na dětský tábor přispívají i někteří zaměstnavatelé – bližší informace získáte na personálním oddělení vašeho zaměstnavatele.
  • Členové některých odborů mohou příspěvek čerpat z fondu svazu – příspěvky na letní tábory nabízejí některé odborové svazy. Obvykle stačí, když je členem alespoň jeden z rodičů. Za určitých podmínek lze získat příspěvek také z fondu sociálních a kulturních potřeb. Jste-li členy odborů, informujte se přímo u svého zástupce na možný příspěvek.
  • Příspěvek ze sociálních dávek – za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce