Výsledek hledání pro výraz

Časté dotazy

Camp

Výběr turnusu a lokalita

Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Jet na tábor nebo na soustředění?
  • Letní parkourový tábor

   (8 – 11 let)

   je určen pro ty, kteří chtějí začít s parkourem, účastník bude mít možnost naučit se základní cviky, ale také se věnovat všeobecnému pohybovému rozvoji, který mu v parkouru pomůže. Krom toho bude zajištěn dostatek zábavných a odpočinkových aktivit včetně celotáborové hry. Tábor je určen pro děti a mladistvé, kteří si parkour chtějí vyzkoušet, popřípadě s ním začínají a berou ho jako možnost skvělého trávení volného času s přáteli.

  • Letní parkourové soustředění

   (10 a více let)

   Je určeno pro účastníky, kteří jsou do parkouru skutečně zapálení, sami už nějakou dobu trénují (nebo mají pohybové zázemí z jiného sportu) a chtějí se posunout na vyšší úroveň. Program soustředění je výkonnostně zaměřený a bude vysoce fyzicky i psychicky náročný. Účelem je posunout účastníky během týdne co nejdál, nabídnout jim nové podněty a předat velké množství informací. Budeme se tak věnovat nejen intenzivnímu tréninku, ale i přednáškám a diskusím na různá témata s tréninkem spojená.

 • Je ZOHIR Camp bezpečný?
  • Na táboře i soustředění klademe velký důraz na bezpečnost. Přítomný je proškolený zdravotník. Naši trenéři jsou certifikovaní a mají trenérskou licenci typu B akreditovanou Ministerstvem školství a tělovýchovy. Složitější techniky nacvičujeme do dopadových žíněnek a během tréninku používáme přiměřené jištění. Dohled nad dětmi provádíme 24/7 a všichni pedagogičtí pracovní mají školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
 • Jak se na tábor/soustředění dostanu?

Objednávka a platba

Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Jak zjistím, že jsem na tábor/soustředění přihlášený?
  • Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržím na uvedený email potvrzení o rezervaci pobytu. Součástí zprávy jsou přiložené dokumenty.

   Jedním z nich je faktura, kterou je nutné zaplatit v řádném termínu. Odesláním objednávkového formuláře je rezervace závazná.

   V případě, že Vám na e-mail nepřijde shrnutí objednávky, kontaktujte nás na info@zohir.cz Do e-mailu napište na jaký turnus jste se přihlašovali a jakou e-mailovou adresu jste do objednávky vyplnili.

   Při platbě v eurech vyplňte variabilní symbol do poznámky v objednávce, abychom mohli platbu spárovat. Do poznámky žádné jiné údaje nevyplňujte – například „201xxxxx“

 • Je možné využít příspěvku zdravotní pojišťovny, nebo zaměstnavatele?
  • Ano, zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky z fondu prevence. Pokud chcete využít tento příspěvek, zkontaktujte svoji zdravotní pojišťovnu a vyžádejte si potřebný formulář. Formulář nám následně zašlete vyplněný k potvrzení na e-mailovou adresu info@zohir.cz.

   Další možností finanční výpomoci je podpora zaměstnavatele. Ne všichni zaměstnavatelé přispívají, vždy záleží na konkrétní firmě. Jakmile zjistíte, že firma, u které pracujete přispívá, tak v rezervačním formuláři vyplňte firemní údaje.

   Budeme potřebovat znát název firmy, její adresu a identifikační číslo. Na e-mail obdržíte vystavenou fakturu, kterou už jen přepošlete svému zaměstnavateli. V případě komplikací nebo individuálních požadavků nás můžete kontaktovat na adrese info@zohir.cz.
 • Je možné cenu tábora uhradit po částech a ne najednou?
  • Ano, tábor je možné uhradit i na části (do dvou splátek). První část ve výši 2 500 Kč je splatná bezprostředně po odeslání rezervace. Doplatek je splatný v případě zimního campu nejpozději měsíc před začátkem campu. U letního campu je třeba uhradit doplatek do 1. 5. 2019.

   V případě rezervace letního campu po termínu 1. 5. 2019 nebude možné využít této služby a bude nutné částku uhradit v plné výši do 5 pracovních dnů od vytvoření objednávky.

   Vždy uvádějte variabilní symbol uvedený ve faktuře. Bez uvedení variabilního symbolu nebude možné Vaši platbu identifikovat. Fakturu obdržíte v e-mailu po úspěšném vyplnění rezervačního formuláře.
 • Jak je to se storno podmínkami?
  • Storno podmínky jsou nastaveny dle těchto kritérií:
  • 6.1.1. V případě zrušení objednávky ZC

   60 a více dní před zahájením ZC odpovídá výše storno poplatek výši zálohy:
   40 - 59 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny:
   15 - 39 dní před zahájením ZC odpovídá storno poplatek 75% kupní ceny:
   méně než 14 dní před zahájením ZC činí storno poplatek 100% kupní ceny
  • Při onemocnění či úrazu účastníka během pobytu na ZC a jeho předčasném odjezdu se zaplacená úhrada ani její alikvotní část nevrací.

  • V případě, že Zákazník sežene za účastníka náhradníka činí storno poplatek 200.

  • 6.2. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou na emailovou adresu info@zohir.cz.

   Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky a vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas doručení  mailu na naši e-mailovou adresu. Všechny požadavky se budou registrovat výlučně na emailové adrese info@zohir.czRozhodující datum pro zaregistrování vašeho požadavku na storno Pobytu je datum a čas zaslání vašeho e-mailu na náš mail. Všechny požadavky se budou registrovat na e-mailové adrese info@zohir.cz. Platba na Váš účet v případě storno podmínek bude vyplacena do 21 dní od zaslání požadavku.

  • 6.3. Storno formulář pro stornování objednávky je dostupný na webových stránkách zohir.cz v sekci Ke stažení. Procentuální výpočet storno poplatku proběhne k datu písemného doručení stornovacího formuláře, včetně všech náležitostí na emailovou adresu info@zohir.cz

  • 6.4. Platba snížená o storno poplatek podle čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 21 dní od doručení storno formuláře.

  • 6.5. Zákazník je oprávněn písemně oznámit Pořadateli, nejpozději však ve lhůtě 5 dní před začátkem ZPP, že se ZPP místo přihlášeného účastníka zúčastní jiná osoba splňující podmínky pro účast na ZPP (dále jen „náhradník“). Požadavek na změnu účastníka je akceptován po uhrazení storno poplatku na účet Pořadatele. Výše storno poplatku je upravena bodem 6.1. těchto VOP, variabilní symbol platby odpovídá číslu faktury odstupujícího účastníka. Náhradník se stává účastníkem ZPP formou nové objednávky za podmínky souhlasu jeho zákonného zástupce s jeho účastí na ZPP. Původní Zákazník a zákonný zástupce náhradníka odpovídají společně a nerozdílně za uhrazení ceny ZPP.

 • Jak je to s pojištěním?
  • Všichni účastnici mají po dobu konání tábora v ceně zahrnuté sportovní úrazové pojištění. Naše organizace má uzavřenou podnikatelskou pojistku na hmotné a nehmotné škody.

Co mít s sebou, příjezd a odjezd

Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Co mít s sebou?
  • Pohodlnou sportovní obuv (ideálně dvakrát pro případ, že zmokneme), oblečení na trénink, pokrývku hlavy, šátek, láhev na pití, vlastní spacák (není nutný, místo spacáku možno na místě zapůjčit lůžkoviny zdarma), menší kapesné, plavky, hygienické potřeby – osuška, pasta, zubní kartáček, baterka, sprchový gel a šampón.

   Kromě těchto věcí vezměte prosím vyplněné dokumenty (potvrzení o zdravotní způsobilosti, čestné prohlášení zákonných zástupců) a kartičku pojištěnce (stačí její kopie). Dokumenty najdete v sekci Ke stažení a zároveň zasílány emailem se shrnutím objednávky.
 • Proč jsou zakázány mobilní telefony?
  • Důvodem je prevence rozbití, ztráty / krádeže, kyberšikany a lepší zapojení dětí do programu.

   Týden před začátkem turnusu zasíláme email, který obsahuje kontakty na personál tábora/soustředění. Děti si naopak mohou v případě potřeby zavolat z mobilního telefonu, který je k dispozici u hlavního vedoucího.

 • Skutečně potřebuji mít vyplněné potřebné dokumenty: potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a čestné prohlášení zákonných zástupců?
  • Ano, je velmi důležité mít při příjezdu vyplněné tyto dokumenty: potvrzení o zdravotní způsobilosti vyplněné dětským nebo praktickým lékařem a čestné prohlášení zákonného zástupce. Potvrzení o zdravotní způsobilosti nesmí být starší než půl roku, prohlášení zákonného zástupce musí být staré nejdéle 1 den. Bez těchto dokumentů není účast na táboře/soustředění možná.
   Dokumenty zasíláme po úspěšné rezervaci turnusu na uvedenou e-mailovou adresu.

   Je možné použít i potvrzení o zdravotní způsobilosti určené pro jiný tábor/soustředění nebo školu v přírodě. Potvrzení nesmí být starší než půl roku.

 • V kolik hodin je příjezd a odjezd z tábora?
  • Příjezd na tábor je vždy mezi 10:00 – 11:30 v neděli. Odjezd je poté v sobotu ve 14:30 s tím, že od 14:00 probíhá závěrečná show pro rodiče, na kterou jste srdečně zváni.
 • Mohu na tábor/soustředění přijet později nebo odjet dříve?
  • Ano, tuto skutečnost je třeba uvést do poznámky při vyplňování rezervačního formuláře. Přebírání dětí provádí zákonný zástupce, nebo osoba zástupcem písemně nebo prokazatelně zmocněna. Přebírající osoba se vždy identifikuje pomocí platného občanského průkazu nebo pasu.

Lokalita, ubytování a strava

Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Je možné být ubytovaný s kamarádem?
  • Ano, uveďte prosím do poznámky v přihlašovacím formuláři.
 • Je možnost mít bezlepkovou dietu?
  • Ano, vyplňte to prosím v přihlašovacím formuláři do jiných sdělení.
 • Jaké tréninkové zázemí máme k dispozici?
  • K tréninku máme k dispozici lešení sestavené na míru pro trénink parkouru, speciální švédské bedny, žíněnky a dopadové duchny, lešení, pískoviště, slackline, a přírodní překážky.

   V Doksech, nedaleko rekreačního střediska, je parkourový park Lapset.
  • Na zimním campu budou tréninky probíhat v nově zrekonstruované tělocvičně.

O nás

Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Kdo za projektem stojí?
  • Za projektem stojí skupina nadšenců, kteří patří mezi průkopníky parkouru v České republice. Většina trenéru jsou současní, nebo bývalí profesionální sportovci se specializací na řízení sportovního tréninku. Více informací o zakladatelích projektu, našich hodnotách a poslání najdete v sekci O nás.
 • Kdo jsou trenéři na táboře?
  • Trenéry jsou nejzkušenější čeští parkouristé, kteří mají mnohaletou zkušenost s vedením treninků a patří mezi průkopníky parkouru v České republice. Více o jednotlivých trenérech se dozvíte v sekci Trenéři. Případně můžete zhlédnout rozhovory s nimi v sekci Medailonky.
 • Máte otázku, na který jste zde nenašli odpověď?
  • Kontaktujte nás na naší e-mailové adrese info@zohir.cz nebo nám napište zprávu na naší facebookové stránce ZDE.

Kroužky

Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Co je ZOHIR parkour kroužek?
  • ZOHIR parkour kroužek je pravidelný zájmový kroužek pro děti, ve kterém se naučí, jak správně cvičit a trénovat parkour.
 • Pro koho jsou kroužky určené?
  • Kroužky jsou pro účastníky ve věku 8-13 let. Na pokročilosti nezáleží - úplní začátečníci nebo zkušení skokani, všichni jsou vítáni.
 • Je kroužek bezpečný? Jsou účastníci pojištění?
  • Ano, všichni naši trenéři jsou certifikovaní a mají mnoholeté zkušenosti s tréninkem a výukou parkouru. Učíme parkour bezpečně a efektivně. Naše organizace má uzavřenou podnikatelskou pojistku.
 • Kdo vede kroužky? Kdo jsou trenéři?
  • Seznam našich trenérů naleznete v sekci Trenéři. Všichni trenéři mají trenérské licence na parkour.
 • Jaké je tréninkové zázemí? Na jakých překážkách se trénuje?
  • Tréninky probíhají v tělocvičnách na standardním, normovaném tělocvičném náčiní. Bezpečnost je zajištěna žíněnkami.
 • Budou kroužky i v dalších městech?
  • Neustále hledáme další možnosti a místa, kde můžeme kroužky uspořádat. Pokud kroužek není ve Vašem městě, dejte nám vědět - Váš zájem rozhoduje!
 • Vybral jsem si kroužek, ale je bohužel obsazeno. Mohu se zapsat jako náhradník?
  • Denně se situace s obsazením akcí mění. Výjimkou nejsou ani kroužky. Pokud máte zájem zapsat se jako náhradníci na kontrétní kroužek, vyplňte formulář na následujícím odkazu. Jestliže se místo uvolní, budeme Vás kontaktovat. V případě, že by Vám vyhovovalo více časů (či míst), je v dotazníku možné vyplnit odpověď na poslední otázku: "O jaký další kroužek byste měli zájem?" Není třeba vyplňovat více dotazníků.
 • Na minulé akce jsme odevzdávali závaznou přihlášku. Musíme ji odevzdávat i nyní?
  • Písemné přihlášky jsme z důvodu snížení administrativní zátěže trenérů zrušili. Jak stávající, tak noví účastníci je již nemusí při vstupu na akci odevzdávat. Účast je možná po vytvoření objednávky přes náš web www.zohir.cz a její úhradě. Pokud platbu provádíte na poslední chvíli a chcete se akce zúčastnit, vezměte sebou potvrzení o platbě.
 • Můj syn/dcera se dnes nemůže lekce zúčastnit. Kde ho mám omluvit?
  • Pro účast na kroužcích je nutné mít vytvořenu a zaplacenu objednávku. Po té máte místo rezervováno. Trenéři mají k dispozici seznam účastníků, kde si zaznamenají docházku. Omlouvání dětí tedy není potřeba.

Víkendové tréninky

Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Co je ZOHIR Workshop?
  • ZOHIR workshop je jednodenní (takzvaně intenzivní) tréninkový kurz parkouru v předem připraveném a kontrolovaném prostředí haly pod vedením zkušených trenérů.
 • Pro koho jsou workshopy určené?
  • Workshopy jsou určeny pro všechny starší 8 let (včetně) - úplní začátečníci nebo zkušení skokani, všichni jsou vítáni. Na začátku workshopu jsou účastníci rozděleni podle úrovní pokročilosti: prostor k zlepšení dostane každý, přístup je individuální.
 • Jaké jsou možnosti platby?
  • Objednávku je možné zaplatit pouze převodem na základě faktury, která je zaslána na registrační mail. Platba na místě není možná. V případě, že se na Workshop zaregistrujete v pátek či sobotu, zašlete úhradu převodem a sebou vezměte potvrzení o úhradě.
 • Jsou účastníci pojištění?
  • Podnikatelské pojištění, které má naše organizace uzavřeno, neumožňuje připojištění účastníků workshopu. Doporučujeme proto všem účastníkům mít uzavřeno individuální úrazové pojištění.
 • Kdo vede workshopy? Kdo jsou trenéři?
  • Naši trenéři jsou certifikovaní a mají mnoholeté zkušenosti s tréninkem a výukou parkouru. Většinu spolupracujících trenérů ZOHIRu naleznete v následující sekci Trenéři. Všichni trenéři mají trenérské licence na parkour.
 • Co s sebou?
  • Podepsanou přihlášku (bez ní nebude účast na akci možná), sportovní oblečení a boty s bílou podrážkou(sálové), kartičku pojištěnce, svačinu.
 • Jak je to s jídlem a pitím?
  • Jídlo ani pití není zajištěno. Doporučujeme si vzít sebou svačinu, případně je možné si během obědové pauzy dojít na oběd.
 • Jaké je tréninkové zázemí? Na jakých překážkách se trénuje?
  • Vybavenost jednotlivých tělocvičen se liší. Fotografie z tělocvičen najdete na jejich internetových stránkách.
 • Můžu na workshopu natáčet?
  • Každý může na workshopu fotit a natáčet dle libosti.
  • Pokud video z workshopu zveřejníte na Youtube, určitě nám pošlete odkaz!
 • Nemohu vytisknout přihlášku. Je možné přijít bez ní?
  • Ano, ale s důležitou připomínkou: účastníci ve věku do 18 let musí mít účast vždy schválenou zákonným zástupcem. Pokud tedy účastník nemůže přinést podepsanou přihlášku, musí jeho účast při zápisu v místě konání schválit svým podpisem zákonný zástupce.

Licence

Časté dotazy k trenérským licencím. Po kliknutí na otázku se rozbalí odpověď.

 • Co je seminář?
  • Krátkodobý seminář je jednodenní kurz zaměřený na rozšíření znalostí v rámci sportovního tréninku. Není nutný pro zisk trenérské licence. Absolvování seminářů není zakončenou zkouškou pro zisk trenérské licence.
 • Co je kurz?
  • Dlouhodobý kurz je soubor teoretických a praktických lekcí z teorie a praxe sportu se specializací na parkour. Předpokládaným cílem absolventů kurzu je zisk trenérské licence parkouru.
 • Pro koho jsou semináře určené?
  • Pro všechny starší 18 let, kteří mají zájem rozšířit své znalosti o poznatky z teorie a praxe parkouru. Semináře jsou vhodné například pro trenéry, kteří chtějí zpestřit trénink svých svěřenců jinou aktivitou, nebo pro sportovce, kteří se chtějí dále vzdělávat.
 • Pro koho jsou určené kurzy?
  • Pro všechny starší 18 let, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s parkourem, a také pro trenéry jiných sportů, kteří chtějí rozšířit paletu své působnosti o další sportovní aktivitu.
 • Kdo jsou lektoři?
 • Kdo zaštiťuje licence? Jsou licence oficiálně uznávané?
 • Mohu absolvovat dlouhodobý kurz bez zisku licence?

 

Řešení nejčastějších problémů, na které můžete narazit

Časté dotazy k registraci a objednávkám.

 • Nemůžu se přihlásit na svůj účet, a když chci požádat o nové heslo, vyskočí hláška, že mám neznámý mail. Přitom jsem už několik let zaregistrovaný!
  • Přechodem na nový systém došlo k automatickému smazání všech dosavadních uživatelských účtů. Chcete-li mít do budoucna přehled o vašich objednávkách, vytvořte si prosím nový účet. Doporučujeme vytvořit pro každého účastníka vlastní účet kvůli uplatnění slevových poukazů atd.
 • Nelze vytvořit objednávku
  • Na vině mohou být cookies v prohlížeči nebo mezipaměť v počítači. Doporučujeme proto, abyste si jak cookies, tak cash promazali. Návod jak na to, najdete zde. Pokud ani v tomto případě nebude možné objednávku vytvořit, kontaktujte nás na info@zohir.cz
 • Mám zájem o kroužek (nebo jinou akci), ale nemohu najít další informace - místo konání, čas, počet lekcí...
  • Veškeré informace najdete po rozkliknutí detailu akce v záložkách dole. Mapka Vás nasměruje na místo konání, v dalších záložkách najdete rozpis lekcí či další důležité informace.
 • Objednal jsem, ale nepřišlo mi potvrzení.
  • V první řadě si projděte Vaši e-mailovou schránku, a to nejen doručenou poštu, ale také hromadnou či spam. Pokud nikde potvrzení objednávky a faktury nenajdete, napište na info@zohir.cz. S velkou pravděpodobností objednávka neproběhla vůbec nebo jste pouze špatně napsali e-mailovou adresu.
 • Nepřišlo mi potvrzení o platbě.
  • V první řadě doporučujeme nejdříve zkontrolovat variabilní symbol, zda jste jej uvedli správně. Pokud ano a přesto Vám nepřišlo potvrzení o platbě, napište na info@zohir.cz Připsanou platbu překontrolujeme. Automatické maily stále ještě ladíme a může se stát, že Vám potvrzení platby nepřišlo, ačkoli je platba v pořádku spárována.
 • Zažádal jsem o změnu zákaznického požadavku a bylo mi vyhověno, přesto v mém profilu na stránce vidím staré informace.
  • Nákupem se Vaše objednávky propíší jak do našeho interního systému, tak do Vašeho účtu. Změny, které se provedou následně interní úpravou, se v současnosti do Vašeho účtu nepropisují. Informace v účtu tedy nemusí být aktuální. Na úpravě již pracujeme, ale nějakou chvíli to ještě zabere. Pokud si chcete ověřit, v jakém stavu se Vaše objednávka nachází, napište na info@zohir.cz a my Vám reálný stav sdělíme.
 • Mám objednán kroužek, ale nevím, kdy začíná.
  • Veškeré kroužky, uvedené na našem webu již odstartovaly. Může se stát, že se některý týden nekonají. Opět se prosím podívejte přímo do detailu daného kroužku. V rozpisu lekcí naleznete aktuální data konání a v další záložce případné upozornění na změnu. S přechodem na nový web bohužel nelze změny aktualizovat průběžně v nadsekcích. V detailu akcí by měly být veškeré informace aktuální.
 • Mám zájem o kroužek (nebo jinou akci), ale nemohu najít další informace - místo konání, čas, počet lekcí...
  • Veškeré informace najdete po rozkliknutí detailu akce v záložkách dole. Mapka Vás nasměruje na místo konání, v dalších záložkách najdete rozpis lekcí či další důležité informace.