Výsledek hledání pro výraz
Zpět na Blog

Využijte možnosti finančního příspěvku na letní tábory

Využijte možnosti finančního příspěvku na letní tábory

 

V červnu končí parkourové kroužky pro děti a Vás možná už teď napadá, jakým způsobem zabavit děti po dobu prázdnin. Zohir nabízí možnost příměstských táborů a letních parkourových táborů Zohir Camp. Dětem tak můžete dopřát jedinečný zážitek mezi těmi, kdo milují pohyb v přírodě a parkour pojali jako životní filozofii. Vaše děti se tak nejenže vypilují v technikách, ale po prázdninách budou moct pokračovat s dětmi, se kterými se skamarádili na táboře. Táborem to tedy rozhodně nekončí!!!

 

Abychom udělali radost i vám, rodičům, připravili jsme pro Vás možnosti, díky kterým můžete mít nejen samotný tábor, ale také kroužek, levnější. Na tyto aktivity totiž můžete čerpat příspěvky – od zaměstnavatele i od pojišťovny.

 

Příspěvky od zaměstnavatele

 

Každý zaměstnavatel má připravené pro svoje zaměstnance určité firemní benefity. Někteří poskytují v rámci těchto výhod také příspěvek na letní tábor pro děti svých zaměstnanců, a to ve formě nepeněžité pomoci, z prostředků vlastního fondu sociálních a kulturních potřeb. Co to znamená nepeněžitá pomoc? Zaměstnavatel neposkytuje finance přímo na účet, ale jako proplacení zálohové faktury, kterou mu zaměstnanec donese. Proto, pokud máte možnost takového příspěvku, domluvte se s námi a my Vám fakturu na míru upravíme ještě před samotnou úhradou.

 

K tomuto bodu doplníme, že příspěvek od zaměstnavatele na tábor je jeho dobrovolnou aktivitou a jeho čerpání i výše záleží individuálně na konkrétním zaměstnavateli. Proto, pokud si nejste jistí, doporučujeme Vám informovat se na personálním oddělení Vašeho zaměstnavatele, zda tyto příspěvky nabízí.

 

Když bude stanovisko Vašeho zaměstnavatele kladné a příspěvek na camp či kroužek schválí, budeme potřebovat na info@zohir.cz zaslat následující informace:

 •        název a sídlo zaměstnavatele
 •        IČ, popřípadě DIČ zaměstnavatele
 •        jméno a datum narození účastníka
 •        jméno rodiče, popřípadě jakou funkci ve firmě vykonává (či další informace podle požadavku zaměstnavatele)

 

Pro urychlení komunikace si také prosím připravte variabilní symbol objednávky. 

 

V souvislosti se zaměstnavateli musíme také zmínit příspěvky od odborových svazů. Ty nabízejí příspěvky na letní tábory také, přičemž obvykle stačí, když je členem odboru pouze jeden z rodičů. Například Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (OSPKOP) přispívá na tábor dítěti do 16 let částkou 1.000,- Kč.

Pokud jste členem jakéhokoli odboru, který patří pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů, pravděpodobně získáte příspěvek i od nich. Tento příspěvek je v řádu několik stovek korun.

 

 

Příspěvky od zdravotních pojišťoven

 

Další možností je získání příspěvku od zdravotní pojišťovny. I zde opět platí, že příspěvky nejsou paušální pro všechny pojišťovny, ale každá pojišťovna to má jinak. V roce 2022 je možné příspěvek čerpat u následujících pojišťoven.

 

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

Příspěvek 500 Kč dostanou děti od 4 do 18 let na letní sportovně pohybový pobyt, který trvá nejméně 5 po sobě jdoucích dnů a koná se v období od 27. června 2022 do 31. srpna 2022.

Podmínkou je pobyt se sportovním a pohybovým zaměřením – tedy například plavecký, cyklistický, atletický, vodácký atd. Příspěvek lze uplatnit i na příměstské tábory bez sportovního zaměření (hudební, výtvarný, …).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Příspěvek ve výši až 1 500 Kč platí pro děti od 3 do 17 let včetně. Uplatnit je ho možné pouze na tábory pořádané v období letních prázdnin, přičemž musí trvat minimálně 4 kalendářní dny.

Příspěvek se vztahuje také na příměstské tábory a je vyplácen až po absolvování tábora.

Oborová zdravotní pojišťovna (207)

OZP přispívá svým klientům prostřednictvím programu VITAKARTA až 500 Kč na sportovní aktivity, pohybové a sportovní kurzy až do výše 500 Kč. Nejedná se však konkrétně o příspěvek na dětský tábor.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

U Zaměstnanecké pojišťovny Škoda získáte po splnění stanovených podmínek příspěvek ve výši až 700 Kč. Jde o program SPORT junior, který je určen dětem od 4 do 18 let, který zahrnuje pohybové aktivity, dětské tábory i sportovní kroužky ve škole.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)

U zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra je možné využít speciální program Dětské sportovní léto. Podmínkou pro čerpání příspěvku ve výši 500 Kč je věk dítěte do 18 let včetně a účast na sportovně pohybovém pobytu během prázdnin, tedy od 27. června do 3. září 2022.

RBP, zdravotní pojišťovna (213)

RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek v maximální výši 1 000 Kč na sportovní příměstský tábor pro děti od 6 let po dobu základní školní docházky. Příspěvek se týká pouze táborů, které proběhnou v období od 1. 7. do 31. 8. 2022, a jsou sportovně nebo pohybově zaměřené.

Příměstský tábor musí trvat alespoň 5 po sobě jdoucích dní a musí být organizován školou, případně sportovní nebo zájmovou organizací.

RBP, zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až 1 000 Kč také na letní prázdninový pobyt pro děti a mládež (od 6 do 18 let) uskutečněný na území ČR nebo Slovenska. Tento pobyt musí trvat minimálně 7 dní a organizován školou, sportovní, či zájmovou organizací.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Pojišťovna v roce 2022 příspěvek na letní tábor neposkytuje, nabízí však příspěvek pro děti na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity organizované v rámci školy i mimo ní.

 

Příspěvek ze sociálních dávek

 

Za určitých okolností lze příspěvek na dětský tábor získat prostřednictvím dávek mimořádné okamžité pomoci. Žádat o něj mohou sociálně a finančně slabší rodiny na místně příslušném Úřadu práce. Schválení, nebo neschválení příspěvku je plně v kompetenci úředníků. Vždy musí jít k vynaložení prostředků na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Stát doplácí celé náklady na dětský tábor, nicméně výše příspěvku na jedno dítě nesmí překročit desetinásobek životního minima (38 600 Kč).

Stačí vyplnit formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.

 

 

Krok po kroku

 • Pokud tedy nechcete o příspěvek přijít, podívejte se na naši nabídku letních táborů na stránkách Zohir a vyberte svým dětem zážitek v Praze, Jihočeském, Královéhradeckém, Moravskoslezském či Pardubickém kraji.
 • Poté nás zkontaktujte a my Vám vystavíme potřebné potvrzení.
 • Toto potvrzení o zaplacení bývá pro pojišťovny akceptovatelné zpravidla tři měsíce, přesto doporučujeme zajít na pojišťovnu co nejdříve (pro jistotu).
 • Příspěvek od zaměstnavatele doporučujeme řešit před úhradou, příspěvek od pojišťovny po úhradě (vystavuje se potvrzení o zaplacení).
 • Požadavek na vystavení potvrzení akceptujeme maximálně do 3 měsíců po skončení naší akce. Potvrzení bude moci být z naší strany zasláno pouze emailovou poštou. Jiné možnosti nemůžeme akceptovat.
 • Přípravy na léto vrcholí a práce máme stále víc a víc. Proto prosím nečekejte, že Vám potvrzení či změněnou fakturu pošleme obratem. Budeme se snažit všechny Vaše požadavky vyřídit co nejdříve, ale přeci jen nám nějaký ten den na zpracování dejte.
 • Pokud ovšem máte pocit, že čekáte až přespříliš dlouho, napište nám! Co kdyby se náhodou stalo, že Váš mail po cestě k nám někde zabloudil…


A NEZAPOMEŇTE – léto si užíváme všichni společně. Děti zážitky na táboře a rodiče klidem ve formě pravidelných fotografií, které jim jsou zasílány prostřednictvím facebookové stránkyTěšíme se na vás!!!