Výsledek hledání pro výraz
Zpět na Blog

Hledáme zdravotníky na letní Zohir Campy 2021

Hledáme zdravotníky na letní Zohir Campy 2021

Ahojte,

přípravy na letní Zohir campy 2021

jsou v plném proudu a pár míst nám stále zbývá na pozicích zdravotníka v týmu Zohir.

Jako každý rok, tak i letos to bude super jízda, tak se k nám pojď připojit.

Pěkná příroda, čerstvý vzduch, mnoho pohybu a hlavně nových příležitosti.

Tak co si víc přát?

 

Hledáme pozice:

Hlavní zdravotník

Asistent zdravotníka

 

Co od tebe vyžadujeme:

 

• Průkaz zdravotníka zotavovacích akcí,

• Kurz první pomoci pro zdravotníka na zotavovacích akcích a školách v přírodě,

• Potvrzení o studiu zdravotnické školy

•Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi.

 

 

Povinnosti zdravotníka během campu:

 

• Hlavním úkolem zdravotníků je zajišťovat péči o zdraví,

kontrolu dodržování hygienických požadavků a zásad osobní hygieny.

 

Před zahájením tábora:

• uskutečnit vstupní prohlídku + převzít zdravotní dokumenty od rodičů

 

Při zahájení tábora:

• Zkontroluje zda všichni účastníci a pracovníci pobytové akce poskytli: Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte, další dokumentaci súvisujúcu se zdravotním stavem účastníků.

V průběhu tábora:

• Zajišťuje základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání pobytové akce

• Podílí se na sestavování jídelníčku (dohlíží na potravinové alergie a specifické diety dětí)

• Stará se o nemocné na izolaci a provádí výměnu a manipulaci s infekčním prádlem

• Doprovází děti k lékaři prip. na odborné vyšetření

• Vede zdravotní deník a seznam všech účastníků tábora (tam se zapisují všechny záznamy příznaků onemocnění, úrazů a přisátých klíšťat, obsahuje výpis ze zdravotní dokumentace a výkaz o nemocnosti a úrazovosti účastníků a pracovníků).

• Kontroluje zdravotní stav a dodržování zásad osobní hygieny účastníků

• Případný výskyt infekcí hlasí hlavnímu vedoucímu, manažeru kempu popřípadě hygienické stanici

• Účastní se organizování režimu dne

• Pokud neni vázán starat se o nemocné, účastní se denního programu a zajišťuje dohled nad bezpečností

• Je k dispozici 24 hodin denně

 

Po skončení tábora:

• U nezletilých účastníků informuje rodiče dítěte o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora překonalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i informace o případném přisátí klíštětem)

• Poskytne řádně vyplněný a podepsaný zdravotnický deník se seznamem účastníků vedoucímu tábora Zdraví dětí a našeho personálu je na prvním místě a při organizování všech akcí pořádaných ZOHIREM vnímáme obrovskou zodpovědnost za svěřené děti.

 

Pokud tě naše nabídka zaujala a chceš se dozvědet více,

tak ještě dnes se můžeš jednoduše zaregistrovat

na reservio hovor s manažerem kempu na tomhle odkazů:

https://zohir-svet-pohybu.reservio.com/

 

Těšíme se na tebe

 

Zohir team