Výsledek hledání pro výraz
Zpět na Blog

Průzkum spokojenosti 2022

Průzkum spokojenosti 2022

Každoročně zasíláme účastníkům (rodičům) parkourových kroužků dotazník. Tento průzkum vytváříme minimálně 2x ročně, podobný formulář posíláme i po skončení Zohir Camp.
Je pro nás důležité, abychom znali vaši spokojenost (nespokojenost) s naší prací, prací našich trenérů.

Jsme rádi, že věnujete čas vyplnění dotazníku. Dává nám to možnost se zlepšovat a inspirovat, nad vašimi podněty zamyslet. Rádi naše kroužky pro děti posuneme o laťku dál.
Rádi bychom některé udáje v rámci blogu prezentovali, nicméně pouze ve stručné formě.

Jaké otázky jsme vám položili a vy odpovídali?

1 - Splnil parkourový kroužek vaše očekávání?

88 % všech účastníků odpovědělo, že kroužek očekávání plně nebo ve větší míře splnil. 
Za takové hodnocení jsme velmi rádi, dává nám to další sílu se zlešovat.

2 -  Jaké hodnocení byste dali kroužku celkově (hodnocení 1 až 5, 5 = nejlepší)

Hodnocení je 4,47 z 5 tzn. 89% z maxima bodů.

3 -  Jak byste ohodnotili naše trenéry (souhrn za všechny lekce, které máme)

91% konstatuje, že trenérů umí připravit zajímavé lekce

87% kontaktuje, že trenér umí vysvětlit danou látku
94% konstatuje, že trenér má dovednosti organizovat parkourové lekce

95% kontatuje, že trenér během setkání pochválil za zvládnutí dovedností v parkouru

 

4 -  Co byste si přáli do parkourových lekcí přidat?

Přišlo několik různorodých odpovědí, nicméně vypíchneme pouze 2 dominantní a to :
- více posilování a protahování (Pro kroužky 2022 - 23 si více na tento aspekt zaměříme)

- delší nebo více hodin během týdne (zkusíme v některých lokalitách zapracovat na možnosti navýšení, nicméně jsme limitovaní počtem hodin, která nám škola nabídne)

5 - Uvažujete o pokračování i nadále v září 2022-leden 2023?

83% účastníků se připojí i v nadcházejícím pololetí

10% se ještě rozhoduje a bude záležet na rozvrhu a dalších možnostech.
7% již neuvažuje o neuvažuje o pokračování (dostupnost, ztráta zájmu o parkour, rodinné finance atp.)

A na závěr pár komentářů:
"Skvělá práce. Vážíme si času i úsilí, které našim dětem věnujete."
"Děkuji za tento dotazník, kde jsem mohla alespoň trochu vyjádřit spokojenost s kroužkem."
"Věřím, že nad uvedenou kritikou nemávnete rukou a pokusíte se kroužek do budoucna zlepšit."

"Pouze jedna hodina za týden je dle nás málo ale i tak děkujeme"

"Děkuji/děkujeme za péči a sportovní rozvoj dětí!!!!"

"Není co vytknout"

 

Jsme rádi za pozitivní i méně příznivé hodnocení. Rozhodně budeme dále s plnou energií pracovat na rozvoji parkourových i gymnastických kroužků, aby si vaše děti (naši parkouristi) plně užili Zohir kroužky, které povedou rozvoji jejich dovedností a osobnosti.

Děkujeme 
Zohir tým.